2- SPINDLIG SVARV

Kopparkulla har konstruerat och Ing.firman BELI tillverkat en 2-spindlig
svarv med stångmatningsmagasin och robothantering av färdiga detaljer.
 

Svarven består av två NC-styrda spindlar, varav den ena spindeln är placerad på ett linjärbord. Svarven matar med hjälp av pneumatiska snabbchuckar fram röret, som skall bearbetas till rätt längd. Därefter sticks röret av och gradas inv. och utv.
 
Denna svarv är konstruerad för att kapa och grada inv. och utvändigt i båda ändar på rörhylsor med dim. Ø15-Ø30 mm med en längd 50-150 mm.

Önskar du ytterligare information eller har något liknande projekt du behöver en lös-
ning på, ta då kontakt med oss.
 
 AB KOPPARKULLA
543 94 TIBRO
Tel.: 0504-23000
Fax: 0504-23004
E-post: info@kopparkulla.se