RIONA
e. B.H. Don Romantic - Giovanna

2:a vid riksfölutställning i Jönköping  2008.