Bearbetningsfixturer

Interna hydraulledn., flexibla och bra spånavgång

 

PRESSAR

SPECIALMASKINER

PRODUKTER

TJÄNSTER

KONTAKT E-POST

VÄGBESKRIVNING

 

 

 

AB Kopparkulla
543 94 Tibro
Tel. 0504-230 00
Fax. 0504-230 04

 

Vi konstruerar och tillverkar fixturer för bearbetning, montering
och tätkontroll.
Fixturer för placering på paletter med interna hydraulledningar och kylvätskekanaler.
Vi lägger stor vikt vid bra spånavgång och gjuter gärna fixturkropparna.
Kopparkulla har även ett standardsortiment av fixturkomponenter som vi tycker saknas
såsom hydrauliska inbyggnadscylindrar och svivlar.
 

Hydraulisk fixtur med interna hydraulledningar placerad i en 5-axlig fleroperationsmaskin.

Vi har lång erfarenhet att konstruera fixturer för detaljer med komplicerade geometrier, såsom smidda och gjutna detaljer. T.ex. vipparmar, lagerhus, skiftnycklar, lyftkrokar .

Vi lägger stor vikt vid att få en så bra spånavgång som möjligt och är vana vid att ha täta kontakter med verktygstillverkare för att optimera stabilitet i fixtur och verktyg.

Vi utför även endast konstruktions arbetet om kunden vill tillverka fixturen själv och arbetar oftast med fasta priser, hör gärna av er för att få en offert med en princip ritning på fastspänningen.

Vi konstruerar både i 2D och 3D med hjälp av Autodesk produkter, såsom Inventor, Mechanical Desktop m.m.

Maskin: Deckel Maho 5-axl. flerop

Slutkund: Sandvik rotating tools, Köping


 

Fixturpalett för uppspänning av flera detaljer med integrerat ventilblock.

Fixturen spänner fast 4 detaljer i flera sekvenser, alla ventiler är integrerade i ett ventilblock på fixturens ovansida. Utan några externa rör eller slangar ( bra spånavg.) Vi konstruerar och bygger även hydrauliken till våra fixturer. Fixturerna kan provköras av oss innan leverans.

Vi använder komponenter av välkända fabrikat och lägger stor vikt vid god tillgänglighet på service och reservdelar.

Maskin: Heller med palettväxlare

Slutkund: Haldex

 

Svarvfixtur för uppriktning och finsvarvning av bergborrar.

Fixturen manövreras med hjälp at svarvens tryckstång. Fixturen kan ställas steglöst för olika vinklar. Fixturen är försedd med balanseringsvikter för att eleminera vibrationer. Fixturen klara en mängd olika storlekar och varianter av ben. Vi kan svarva vid ca 1000 r/min med väldigt höga krav på ytfinhet och rundgångsnoggranhet.

Maskin: Heyligenstaedt (Svarv)

Slutkund: Sandvik rotating tools, Köping

 

 

Ta gärna kontakt med oss för ytterligare information eller om ni har
något uppdrag ni behöver hjälp med.

Kopparkulla maskinkonstruktioner AB

Tel 0504-23000

E-post : info@kopparkulla.se