DIANNA    sto f-09
e. Damino - Giovanna

Vid fölmönstring Vartofta

Hemma på Kopparkulla