KOPPLINGSCHEMA
Hydraulisk dubbelverkande svivel SD5/6/8
 

Måttritning  se katalogblad 2-001b

Laddning och lossning av arbetsstycket sker i station 1 medan trycket behålles i station 2-6(8).
Sviveln bör utrustas med ackumulator för att kompensera för intern läckage. Vid högre tryck
är detta nödvändigt. Sviveln för endast användas med hydraulolja och skall ej utsättas för
radiella krafter.
Max tryck: 300 bar
Max varvtal: 60 r/min
Temp. omr.: 10-60ºC
Media: Hydr.olja HLP 32

Ladda ner detta blad i PDF format.
AB Kopparkulla        Tel 0504-23000     Fax 0504-23004
543 94 Tibro